Zaloguj się    Forum    Szukaj    FAQ

Siatka DSG » Siatkówka
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1 ] 
Autor Wiadomość
 Tytuł: Przebieg Gry
 Post Zamieszczono: 03 sty 2012, 20:19 
Offline
Administrator
Awatar użytkownika

Rejestracja: 27 gru 2011, 12:18
Posty: 11
8.1 PIŁKA W GRZE

Akcja rozpoczyna się w momencie uderzenia piłki przez zawodnika zagrywającego, po zezwoleniu sędziego pierwszego na wykonanie zagrywki.

8.2 PIŁKA POZA GRĄ

Akcja jest zakończona w momencie popełnienia błędu, który został odgwizdany przez jednego z sędziów. W przypadku nie wystąpienia błędu akcja jest zakończona w momencie gwizdka sędziego.

8.3 PIŁKA "W BOISKU"

Piłka jest w boisku, kiedy dotyka powierzchni boiska, włączając w to linie ograniczające boisko (Przepis 1.3.2).

8.4 PIŁKA "AUTOWA"

Piłka jest autowa jeżeli:

8.4.1 część piłki dotykająca podłoża jest całkowicie poza liniami ograniczającymi boisko.

8.4.2 dotknie przedmiotu poza boiskiem, sufitu lub osoby nie uczestniczącej w grze.

8.4.3 dotknie antenek, linek, słupków lub siatki poza taśmami bocznymi.

8.4.4 przekroczy całkowicie lub częściowo płaszczyznę pionową siatki poza przestrzenią przejścia, z wyjątkiem sytuacji z Przepisu 11.1.2.

8.4.5. Przekroczy całkowicie płaszczyznę pionową pod siatką (Przepis 11.1).

Każdy zespół musi grać na własnym polu gry i we własnej przestrzeni ( z wyjątkiem Przepisu 10.1.2). Piłka może być również odzyskiwana poza wolną strefą.

9.1 ODBICIA PIŁKI PRZEZ ZESPÓŁ

Odbicie jest to jakikolwiek kontakt z piłką przez zawodnika uczestniczącego w grze.

Każdy zespół ma prawo do maksimum trzech odbić piłki (dodatkowo może wystąpić dotknięcie piłki przez blok - Przepis 14.4.1) w celu przebicia jej nad siatką na stronę przeciwnika. Jeśli nastąpi więcej odbić zespół popełnia błąd "CZTERY ODBICIA".

9.1.1 KOLEJNE ODBICIA PIŁKI
Ten sam zawodnik nie może odbić piłki kolejno dwa razy (z wyjątkiem Przepisów 9.2.3, 14.2. i 14.4.2).

9.1.2 JEDNOCZESNE ODBICIA PIŁKI
Dwóch lub więcej zawodników może odbić piłkę w tym samym czasie.

9.1.2.1 Kiedy dwóch ( trzech ) zawodników tego samego zespołu odbije piłkę jednocześnie, liczą się dwa ( trzy ) odbicia ( z wyjątkiem bloku ). Jeśli piłkę odbije jeden zawodnik z dwóch ( trzech ) stykających się, zaliczone jest jedno odbicie piłki. Zderzenie zawodników próbujących sięgnąć po piłkę nie jest błędem.

9.1.2.2 Kiedy zawodnicy przeciwnych zespołów dotkną jednocześnie piłkę znajdującą się nad siatką i piłka pozostanie w grze, zespół na którego stronę przeleci piłka ma prawo do trzech kolejnych odbić. Jeżeli po takiej akcji piłka spadnie poza boiskiem po stronie jednego z zespołów, błąd popełnia zespół przeciwny.

9.1.2.3 Jeżeli dwaj zawodnicy zespołów przeciwnych dotkną jednocześnie piłkę, co spowoduje jej „PRZETRZYMANIE” (Przepis 9.2.2), popełniają „BŁ¡D OBUSTRONNY” (Przepis 6.1.1.2) i akcja jest powtórzona.

9.1.3 ODBICIE Z POMOCĄ
Wewnątrz pola gry zawodnikowi nie wolno korzystać z pomocy partnera lub dowolnego przedmiotu w celu dosięgnięcia piłki. Jednakże zawodnik znajdujący się w sytuacji, w której może popełnić błąd ( dotknięcie siatki, przekroczenie linii środkowej boiska itp. ), może być zatrzymany przez partnera.

9.2 CHARAKTERYSTYKA ODBICIA PIŁKI

9.2.1 Piłka może dotykać każdej części ciała.

9.2.2 Piłka nie może być złapana i/lub rzucona. Może być ona odbita w dowolnym kierunku.

9.2.3 Piłka może być odbita kilkoma częściami ciała pod warunkiem, że odbicia nastąpią jednocześnie.

Wyjątki:

9.2.3.1 W bloku mogą nastąpić po sobie kolejne odbicia (Przepis 14.2) wykonane przez jednego lub kilku zawodników, o ile wykonane zostały w jednej akcji.

9.2.3.2 Przy pierwszym odbiciu piłki przez zespół (Przepis 9.1 i 14.4.1), piłka może być dotknięta kolejno kilkoma częściami ciała, pod warunkiem, że kontakt z piłką ma miejsce w jednej akcji.

9.3 BŁĘDY ODBICIA PIŁKI

9.3.1 CZTERY ODBICIA: zespół wykona cztery odbicia zanim przebije piłkę na stronę przeciwnika (Przepis 9.1).

9.3.2 ODBICIE Z POMOCĄ: zawodnik korzysta z pomocy partnera lub dowolnego przedmiotu w celu dosięgnięcia piłki wewnątrz pola gry (Przepis 9.1.3).

9.3.3. PIŁKA RZUCONA: piłka jest złapana i/lub rzucona; nie została ona odbita. (Przepis 9.2.2).

9.3.4 PODWÓJNE ODBICIE: zawodnik odbija piłkę dwa razy bezpośrednio po sobie, lub piłka dotyka po kolei różnych części jego ciała (Przepis 9.2.3).

10.1 PRZEJŚCIE PIŁKI NAD SIATK¡

10.1.1 Piłka przebijana na pole przeciwnika musi przelecieć nad siatką w przestrzeni przejścia. Przestrzeń przejścia jest to część płaszczyzny pionowej siatki ograniczona następująco:

10.1.1.1. od dołu, górną krawędzią siatki.

10.1.1.2 po bokach, przez antenki i ich umowne przedłużenie w górę.

10.1.1.3 Od góry, przez sufit.

10.1.2 Piłka przechodząca pionową płaszczyznę siatki w kierunku wolnej strefy przeciwnika całkowicie lub częściowo przez przestrzeń zewnętrzną, może być skierowana z powrotem w ramach przysługujących zespołowi odbić pod warunkiem, że:

10.1.2.1 boisko przeciwnika nie zostało dotknięte przez zawodnika.

10.1.2.2 piłka grana z powrotem przekracza płaszczyznę pionową siatki całkowicie lub częściowo w przestrzeni zewnętrznej po tej samej stronie boiska.

Zespół przeciwny nie może zapobiegać wykonywaniu takiej akcji.

10.2 PIŁKA DOTYKAJĄCA SIATKI

Piłka, przechodząca przez płaszczyznę siatki (Przepis 10.1.1), może dotykać siatki.

10.3 PIŁKA W SIATCE

10.3.1 Piłka kierowana w siatkę może być ponownie odbita w ramach trzech odbić zespołu (Przepis 9.1).

11.3.2 Jeśli piłka spowoduje rozdarcie oczek w siatce lub jej zerwanie, akcja jest przerwana, a zagrywkę należy powtórzyć.

11.1 SIĘGANIE NAD SIATKĄ NA PRZECIWNĄ STRONĘ

11.1.1 Podczas blokowania blokujący może dotknąć piłkę znajdującą się po drugiej stronie siatki pod warunkiem, że nie utrudni to przeciwnikowi akcji przed lub w czasie jej wykonania (Przepis 15.3).

11.1.2 Po ataku dozwolone jest przełożenie ręki na drugą stronę siatki pod warunkiem, że dotknięcie piłki miało miejsce we własnej przestrzeni.

11.2 PRZEJŚCIE POD SIATKĄ

11.2.1 Dozwolone jest przekroczenie pod siatką przestrzeni przeciwnika pod warunkiem, że nie wpłynie to na grę przeciwnika.

11.2.2 Przejście na boisko przeciwnika poza linię środkową:

11.2.2.1 Dozwolone jest dotknięcie boiska przeciwnika stopą (stopami) lub dłonią (dłońmi) pod warunkiem, że co najmniej część stopy (stóp) lub dłoni ma kontakt z linią środkową lub znajduje się nad tą linią.

11.2.2.2 Dotknięcie boiska przeciwnika jakąkolwiek inną częścią ciała jest niedozwolone.

11.2.3 Zawodnik może wkroczyć na boisko przeciwnika w chwili gdy piłka jest poza grą (Przepis 9.2).

11.2.4 Zawodnik może wkroczyć w wolną strefę, obok boiska przeciwnika, pod warunkiem, że nie przeszkodzi to w grze przeciwnikowi.

11.3 KONTAKT Z SIATKĄ

11.3.1 Kontakt z siatką lub antenką (Przepis 11.4.4) nie jest błędem, z wyjątkiem gdy zawodnik dotyka siatki podczas akcji z piłką lub gdy kontakt ten wpływa na przebieg gry.
Mogą wystąpić akcje z piłką, w których zawodnik w rzeczywistości nie dotyka piłki.

11.3.2 Po odbiciu piłki zawodnik może dotknąć słupka, linki czy innych przedmiotów znajdujących się poza całą długością siatki pod warunkiem, że nie ma to wpływu na grę.

11.3.3 Nie jest błędem, jeśli piłka uderzona w siatkę spowoduje dotknięcie przez siatkę zawodnika zespołu przeciwnego.

11.4 BŁĘDY ZAWODNIKA PRZY SIATCE

11.4.1 Zawodnik dotyka piłki lub zawodnika drużyny przeciwnej w przestrzeni przeciwnika przed lub w trakcie wykonywania ataku przez zawodnika zespołu przeciwnego (Przepis 11.1.1).

11.4.2 Zawodnik wkracza pod siatką w przestrzeń przeciwnika utrudniając mu grę (Przepis 11.2.1).

11.4.3 Zawodnik wkracza na boisko przeciwnika (Przepis 11.2.2.2).

11.4.4 Zawodnik dotyka siatki lub antenki podczas akcji z piłką lub jego kontakt z siatką ma wpływ na przebieg gry. (Przepis 11.3.1).

Zagrywka jest to wprowadzenie piłki do gry przez prawego zawodnika linii obrony, znajdującego się w polu zagrywki (Przepis 12.4.1).

12.1 PIERWSZA ZAGRYWKA W SECIE

12.1.1 Pierwsza zagrywka w pierwszym secie podobnie jak w secie decydującym (5–tym) wykonywana jest przez zespół ustalony w losowaniu. (Przepis 7.1).

12.1.2 W pozostałych setach pierwszą zagrywkę wykonuje zespół, który nie wykonywał jej jako pierwszy w secie poprzednim.

12.2 KOLEJNOŚĆ ZAGRYWEK

12.2.1 Zawodnicy przystępują do wykonania zagrywki w kolejności zgodnej z zapisem na kartce z ustawieniem (Przepis 7.3.1.2).

12.2.2 Po pierwszej zagrywce w secie zawodnicy zagrywający wyznaczani są według zasady:

12.2.2.1 kiedy zespół zagrywający wygra akcję zawodnik, który zagrywał ( lub zawodnik, który go zmienił ) będzie zagrywał nadal;

12.2.2.2 kiedy zespół odbierający wygra akcję uzyskuje prawo do zagrywki i dokonuje rotacji przed jej wykonaniem (Przepis 7.6.2). Zagrywkę będzie wykonywał zawodnik, który przechodzi z pozycji prawego ataku na pozycję prawej obrony.

12.3 ZEZWOLENIE NA WYKONANIE ZAGRYWKI

Sędzia pierwszy zezwala na wykonanie zagrywki po stwierdzeniu, że zawodnik zagrywający posiada piłkę i oba zespoły są przygotowane do gry.

12.4 WYKONANIE ZAGRYWKI

12.4.1 Piłka musi być uderzona dłonią lub dowolną częścią ręki po podrzuceniu jej w górę lub opuszczeniu w dół z dłoni.

12.4.2 Dozwolone jest tylko jedno podrzucenie lub opuszczenie piłki. Dozwolone jest także kozłowanie piłki oraz jej przekładanie z ręki do ręki.

12.4.3 W momencie wykonywania zagrywki czy też w chwili odbicia przy zagrywce z wyskoku, zawodnik nie może dotknąć boiska (ani linii końcowej) oraz podłoża na zewnątrz pola zagrywki.
Po uderzeniu piłki zawodnik może opaść poza pole zagrywki lub na boisko.

12.4.4 Zawodnik musi wykonać zagrywkę w ciągu 8 sekund od gwizdka sędziego pierwszego na zagrywkę.

12.4.5 Zagrywka wykonana przed gwizdkiem sędziego pierwszego jest unieważniona i musi być powtórzona.

12.5 ZASŁONA

12.5.1 Zawodnicy zespołu zagrywającego nie mogą przez stosowanie indywidualnej lub zbiorowej zasłony utrudniać przeciwnikowi obserwacji zagrywającego ani lotu piłki.

12.5.2 Zawodnik lub grupa zawodników zespołu zagrywającego tworzy zasłonę wymachując rękami, skacząc lub poruszając się na boki podczas wykonywania zagrywki, lub stojąc w grupie zasłaniając lot piłki.

12.6 BŁĘDY PODCZAS WYKONYWANIA ZAGRYWKI

12.6.1 Błędy zagrywki:
Następujące błędy powodują zmianę zagrywki, nawet jeśli przeciwnik popełnia błąd ustawienia (Przepis 12.7.1).
Zawodnik zagrywający:

12.6.1.1 narusza kolejność zagrywki (Przepis 12.2).

12.6.1.2 nie wykonuje zagrywki w sposób właściwy (Przepis 12.4).

12.6.2 Błędy zagrywki po odbiciu piłki:
Po prawidłowo wykonanym uderzeniu z zagrywki zagrywka będzie uważana za błędną (chyba, że zawodnik popełnia błąd ustawienia ), jeśli piłka (Przepis 12.7.2):

12.6.2.1 dotknie zawodnika zespołu zagrywającego lub nie przekroczy płaszczyzny pionowej siatki całkowicie w przestrzeni przejścia (Przepis 8.4.4, 8.4.5 i 10.1.1).

12.6.2.2 Wyjdzie na "aut" (Przepis 8.4).

12.6.2.3 Przeleci nad zasłoną (Przepis 12.5).

12.7 BŁĘDY PO WYKONANIU ZAGRYWKI I BŁĘDY USTAWIENIA

12.7.1 Jeżeli zagrywający popełnia błąd zagrywki w momencie uderzenia piłki ( niewłaściwe jej wykonanie, błędny porządek rotacji itp. ) a zespół przeciwny popełnia błąd ustawienia, sankcjonowany jest błąd zagrywki..

12.7.2 Jeżeli natomiast po prawidłowym uderzeniu piłki z zagrywki stanie się ona błędna (np.: wyjdzie na "aut", zasłona) błąd ustawienia jest traktowany jako pierwszy i on jest sankcjonowany.

13.1 ATAK

13.1.1 Wszystkie akcje, w których piłka skierowana jest w stronę przeciwnika, z wyjątkiem zagrywki i bloku, uważane są za atak.

13.1.2 Podczas ataku dopuszcza się "kiwanie" (odbicie piłki palcami) pod warunkiem, że odbicie jest czyste i piłka nie jest złapana lub rzucona.

13.1.3 Atak jest spełniony, jeśli piłka przekroczy całkowicie pionową płaszczyznę siatki lub zostanie dotknięta przez przeciwnika.

13.2 OGRANICZENIA DOTYCZĄCE ATAKU

13.2.1 Zawodnik linii ataku może atakować każdą piłkę znajdującą się na dowolnej wysokości pod warunkiem, że piłka w momencie uderzenia znajduje się nad jego polem gry (z wyjątkiem Przepisu 13.2.4).

13.2.2 Zawodnik linii obrony może wykonać atak, gdy piłka znajduje się na dowolnej wysokości, spoza pola ataku:

13.2.2.1 odbicie musi nastąpić z pola obrony, a stopa (stopy) zawodnika nie mogą dotykać ani przekraczać linii ataku.

13.2.2.2 po uderzeniu zawodnik może opaść na pole ataku (Przepis 1.4.1).

13.2.3 Zawodnik linii obrony może także atakować z pola ataku, jeżeli w momencie uderzenia piłki nie znajduje się ona całkowicie powyżej górnej taśmy siatki.

13.2.4 Żaden zawodnik nie może atakować piłki z zagrywki przeciwnika, gdy piłka znajduje się w polu ataku i jest całkowicie powyżej górnej taśmy siatki.

13.3 BŁĘDY ATAKU

13.3.1 Zawodnik odbija piłkę nad polem gry zespołu przeciwnego. (Przepis 13.2.1),

13.3.2 Zawodnik posyła piłkę na aut (Przepis 8.4),

13.3.3 Zawodnik linii obrony wykonał spełniony atak z pola ataku, a piłka w momencie uderzenia znajdowała się całkowicie powyżej górnej krawędzi siatki. (Przepis 13.2.3),

13.3.4 Zawodnik wykonał spełniony atak piłki z zagrywki przeciwnika a piłka w momencie uderzenia znajdująca się w polu ataku całkowicie powyżej górnej taśmy siatki (Przepis 13.2.4).

13.3.5 Libero (Przepis 19.3.1.b) wykonał spełniony atak z pola gry, a piłka w momencie uderzenia znajdowała się całkowicie powyżej górnej taśmy siatki (Przepis 13.2.3).

13.3.6 Zawodnik wykonał spełniony atak, a piłka znajdowała się powyżej górnej krawędzi siatki, po wystawie palcami sposobem górnym przez Libero, znajdującego się w polu ataku. (Przepis 19.3.1.d).

14.1 BLOKOWANIE

14.1.1 Blokowanie jest to akcja zawodników znajdujących się w pobliżu siatki, którzy sięgają powyżej górnej krawędzi siatki w celu uniemożliwienia przejścia piłki z pola przeciwnika. Jedynie zawodnicy linii ataku mogą uczestniczyć w bloku spełnionym.

14.1.2 Próba wykonania bloku
Próba wykonania bloku jest to akcja blokowania bez dotknięcia piłki.

14.1.3 Blok spełniony
Blok jest spełniony, kiedy piłka jest dotknięta przez blokującego.

14.1.4 Blok grupowy
Blok grupowy jest to blok wykonywany przez dwóch lub trzech zawodników znajdujących się blisko siebie. Blok taki jest spełniony, jeśli co najmniej jeden z blokujących dotknie piłkę.

14.2 DOTKNIĘCIE PIŁKI W BLOKU

Następujące po sobie (szybkie i ciągłe) dotknięcia piłki przez zawodnika lub zawodników blokujących mogą wystąpić pod warunkiem, że są wykonane w jednej akcji.

14.3 BLOKOWANIE PO STRONIE PRZECIWNIKA

W chwili blokowania zawodnik może przekładać ręce nad siatką pod warunkiem, że czynność ta nie wpłynie na wykonanie akcji przez przeciwnika. Nie można więc dotykać piłki po stronie przeciwnika, jeśli przeciwnik nie wykonał jeszcze ataku.

14.4 BLOK I KOLEJNE ODBICIA ZESPOŁU

14.4.1 Dotknięcie piłki przez blokujących nie jest zaliczane jako odbicie piłki przez zespół (Przepis 9.1). Po dotknięciu piłki przez blokujących, zespół ma prawo do trzech odbić w celu przebicia piłki na stronę przeciwną.

14.4.2 Pierwsze odbicie piłki po bloku może być wykonane przez dowolnego z zawodników, również przez tego, który dotknął piłkę w czasie bloku.

14.5 BLOKOWANIE ZAGRYWKI

Blokowanie zagrywki przeciwnika jest zabronione.

14.6 BŁĘDY BLOKU

14.6.1. Zawodnik blokujący dotyka piłkę po stronie przeciwnika przed lub w czasie wykonywania ataku przez przeciwnika (Przepis 14.3).

14.6.2 Zawodnik linii obrony lub Libero uczestniczy w spełnionym bloku indywidualnym lub grupowym (Przepisy 14.1, 14.5, 20.3.1.c).

14.6.3 Blokowanie zagrywki przeciwnika (Przepis 14.5).

14.6.4 Piłka po bloku upada na aut (Przepis 8.4).

14.6.5 Blokowanie piłki po stronie przeciwnika poza antenkami.

14.6.6 Libero blokuje lub wykonuje próbę bloku indywidualnie lub grupowo (Przepis 19.3.1.3, 14.1).


Na górę 
 Wyświetl profil  
 
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
 
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1 ] 

Siatka DSG » Siatkówka


Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość

 
 

 
Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Szukaj:
cron